Qershor 2020

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës, Korrik 2020, Cikli i Dytë i Studimeve Viti i II, Programet Master i Shkencave në Gjuhë Turke. CIKLI I […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës për vitin e III, Korrik 2020, Cikli i Parë i Studimeve, Programet Bachelor në Gjuhë Turke dhe Gjuhë Ruse. DATAT E […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës për vitin e III, Korrik 2020, Cikli i Parë i Studimeve, Programet Bachelor në Gjuhë Spanjolle. Minivjeshta Bachelor 2020 Gjuhë […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës për vitin e III, Korrik 2020, Cikli i Parë i Studimeve, Programet Bachelor në Gjuhë Italiane. BACHELOR, Minivjeshta – Korrik […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës për vitin e III, Korrik 2020, Cikli i Parë i Studimeve, Programet Bachelor në Gjuhë Greke. DATAT E PROVIMEVE TE […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës, Korrik 2020, Cikli i Dytë i Studimeve Viti i II, Programet Master i Shkencave në Gjuhë Greke. CIKLI I […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës, Korrik 2020, Cikli i Dytë i Studimeve Viti i II, Programet Master i Shkencave në Gjuhë Italiane. Minivjeshta – […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkengjitur do te gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës, Korrik 2020, Cikli i Dytë i Studimeve Viti i II, Programet Master i Shkencave në Gjuhë Spanjolle. Minivjeshta 2020 […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve të Minivjeshtës, Korrik 2020, Cikli i Dytë i Studimeve Viti i II, Programet Master i Shkencave në Gjuhë Frenge. Minivjeshta MASTER […]
Lexo më shumë
1 2 3