Grafiku i provimeve të Minivjeshtës për vitin e III, Korrik 2020, Cikli i Parë i Studimeve, Programet Bachelor në Gjuhë Italiane.