Grafiku i provimeve te Minivjeshtes, Korrik 2020, Cikli i Dytë i Studimeve, Programi Master Profesional, “Perkthim me profil perkthyes”