PROVIME – Departamenti i Gjuhës Frënge

Kategori

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, semestri i dytë, cikli i dytë, Departamenti i Gjuhës Frenge. Suksese !
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve sezoni ekstra, datë 30.04.2024, për studentët e programeve Bachelor, Viti III, Departamenti i Gjuhës Frenge.
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor, Sezoni i Verës, Gjuhë Frënge, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programet Master, Gjuhë Frenge, Minivjeshta, Sezoni i Verës 2024, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor, Sezoni i Verës, Gjuhë Frënge, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
1 2