Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, semestri i dytë, cikli i dytë, Departamenti i Gjuhës Frenge.
Suksese !