Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve Bachelor, Minivjeshtë, Verë 2024, viti akademik 2023-2024, Departamenti i Gjuhës Angleze.
Suksese 🙂