Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për studentët e vitit të parë, të ciklit të dytë të studimeve Master, viti akademik 2023-2024, Departamenti i Gjuhës Italiane.
Suksese 🙂