Provimet

Kategori

Njoftim! Ju përcjellim grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave & Master Profesional, Viti I, Sezoni i Dimrit 2023, Departamenti i Gjuhës Angleze. Suksese!
Lexo më shumë
Njoftim! Grafikët e provimeve të sezonit të riprovimeve MASTER I SHKENCAVE NË “PËRKTHIM TEKNIK-LETRAR DHE INTERPRETIM” VITI I DYTE, Cikli i Dytë, Viti akademik 2021-2022, Departamenti i Gjuhës Gjermane. Suksese!
Lexo më shumë
1 2 3 8

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]