Bashkëngjitur do të gjeni grafikën e provimeve sezoni ekstra, datë 30.04.2024, për studentët e programeve Bachelor, Viti III, Departamenti i Gjuhës Greke.