Gusht 2020

Month

Njoftim! Mbrojtja e Gjuhës Angleze në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 10.09.2020 ora 09:00 ONLINE. Provimi do të zhvillohet online vetëm me gojë, në platformat online ose SKYPE. […]
Lexo më shumë
Njoftim! Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja pranë Fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 11.09.2020 ora 09:00 për Gjuhën Italiane, Frënge, Greke, Turke dhe Spanjolle. Provimi do të zhvillohet me […]
Lexo më shumë
Listat e Fituesve të Raundit të Parë, Faza e Parë për vitin akademik 2020 – 2021 për të gjitha programet e studimit që ofron  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Bashkëngjitur […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Dytë i Studimeve Master i […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Dytë i Studimeve Master i […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Dytë i Studimeve Master i […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II) , 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Dytë i Studimeve Master […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën […]
Lexo më shumë
1 2 3