Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja pranë Fakultetit për Gjuhën Italiane, Frënge, Greke, Turke dhe Spanjolle

Njoftim!

Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja pranë Fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 11.09.2020 ora 09:00 për Gjuhën Italiane, Frënge, Greke, Turke dhe Spanjolle.

Provimi do të zhvillohet me gojë në ambjentet e Fakultetit.

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën: [email protected]