Listat e Fituesve të Raundit të Parë, Faza e Parë për vitin akademik 2020 – 2021 për të gjitha programet e studimit që ofron Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Listat e Fituesve të Raundit të Parë, Faza e Parë për vitin akademik 2020 – 2021 për të gjitha programet e studimit që ofron  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listat për secilën degë.