Grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Dytë i Studimeve Master i Shkencave në degën Gjuhë Turke VITI I PARË

Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Dytë i Studimeve Master i Shkencave në degën Gjuhë Turke VITI I PARË.