Korrik 2023

Month

Aktivitet I grupit mësimor kërkimor Gjuhësi Didaktike e gjuhës turke
Më datë 28 tetor 2022, Grupi mësimor kërkimor Gjuhësi Didaktike e gjuhës turke organizoi sesionin shkencor “Ataturku dhe Republika e Turqisë, nē vigjilje të 100 vjetorit tē themelimit të Republikës së Turqisë. Në këtë veprimtari referuesit trajtuan rolin e figurës së Ataturkut si: – “Ndikimi i reformave në formësimin e shtetit sekular Turk” – “Vepra “Nutuk” e Ataturkut udhërrëfyes i brezave” – “Ndihmesa e Ataturkut në...
Lexo më shumë
Zgjidh Bachelorin tënd në FGJH Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ofron programet e studimit në Ciklin e Parë “Bachelor”. Për çdo pyetje rreth programve të studimit në Ciklin e Parë “Bachelor” mund të na kontaktoni në: Email: [email protected] Fakulteti i Gjuhëve të Huaja- Fakulteti i vërtetë Europian Të presim në FGJH! #fakultetiigjuhevetehuaja #fakultetiiverteteuropian #zgjidhbachelorintend #tepresimnefgjh
Lexo më shumë
Hispanike
Konferenca e VII Ndërkombëtare për Letërsinë dhe Gjuhësinë Hispanike-Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Letërsisë, Prill 2023 Bashkëorganizator në Simpoziumin Ndërkombetar mbi Letërsinë dhe Lingusitikën Hispanike, organizuar në bashēpunim me Universitetin e Stambollit, Universitetin e Ankarasë dhe Fakultetin e Giuhēve te Huaja, Departamenti i Gjuhës Spanjolle.
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Didaktika e gjuhëve dhe kulturave të huaja: Nga politikat gjuhësore në qasjet për një kompetencë të shumëgjuhësisë ” në bashkëpunim me: • Universitetin e Korçës; • Universitetin e Shkodrës; • Universitetin e Vlorës; • Universitetin e Durrësit; • Universitetin e Prishtinës- Kosovë; • Kolegjin Universitar...
Lexo më shumë
Krijimi i korpuseve paralele
  Mbledhja e materialeve për korpuset paralele (dokumentimi i kapitujve të acquis communautaire në 3 gjuhët e punës (frëngjisht, anglisht, shqip) dhe pastrimi i dokumenteve për përgatitjen e korpuseve paralele (alignement dhe annotation) – Kelvin Zifla  Përcaktimi i metodologjisë së përzgjedhjes – Eglantina Gishti / Fjoralba Dado Diskutimi për përzgjedhjen e autorit/ve te cilët do...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67,  pika 1, si dhe mbështetur në Statutin e Universitetit të Tiranës, kërkon të punësojë për 5 (pesë) vende pune për personel akademik me...
Lexo më shumë