Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Didaktikë e gjuhës gjermane

Kategori

Goethe
Shkëmbimi shkencoro-pedagogjik, i realizuar mes grupit mësimor kërkimor Gjuhësi, Komunikim  dhe Didaktikë e Gjuhës Gjermane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe me specialistë në mësimdhënien e gjuhës gjermane të Qendrës Goethe në Tiranë,  konsistoi në metodat e reja që duhet të përdoren në transmetimin efikas të gramatikës të gjuhës gjermane.  Në këtë organizim shkencor,...
Lexo më shumë