Shkurt 2021

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve të rishikuara për Sezonin e Dimrit, 2020– 2021, viti i I, për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Gjermane. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve të rishikuara për Sezonin e Dimrit, 2020– 2021 ,viti i I, për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Frënge. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve të rishikuara për Sezonin e Dimrit, 2020– 2021, viti i I, për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Greke. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve të rishikuara për Sezonin e Dimrit, 2020– 2021, viti i I, për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Turke. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve të rishikuara për Sezonin e Dimrit, 2020– 2021, viti i I, për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Spanjolle. […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, për semestrin e parë të […]
Lexo më shumë
Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Kodolanyi Janos, Hungari, për Javën Ndërkombëtare (10th International Week) organizuar në datat 12 – 16 Prill 2021. Universiteti […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim të Tarifës së shkollimit sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 “Për një […]
Lexo më shumë
1 2 3 6