Shtator 2019

Month

Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor per te gjitha deget , 26 shtator – 27 shtator […]
Lexo më shumë
Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master  per te gjitha deget   ,  26 shtator – 27 shtator 2019  . minivjeshte 26, 27 […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm  Nr.101 datë 20.09.2019 , mbi hapjen Sezoni i riprovimeve do të jetë në datat 26, 27.09.2019. Regjistrimet për provimet do të […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Fillojnë aplikimet në programet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Fakulteti ynë ofron : 1. Master i Shkencave në Mësuesi […]
Lexo më shumë
NJOFTIM Fillojnë procedurat për përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për vitin akademik 2019 – 2020.Bashkengjitur do te gjeni kriteret e përgjithshme […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Fituesja per kategorine Troje ne degen Gjuhe Angleze, Fakulteti i Gjuheve te Huaja e cila eshte kandidatja Gabriella Gjergj Hajdaraj .
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni Dokumentat e nevojshme për përfitimin e bursave për studentët e Ciklit të Parë Bachelor për vitin akademik 2019-2020. Dokument per Burse
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË NGA REDUKTIMI I TARIFËS SË SHKOLLIMIT TË VITIT AKADEMIK 2019- 2020 (Master […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni Dokumentat e nevojshme për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) Dokument per perjashtim nga […]
Lexo më shumë
NJOFTIM Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë Fakultetit tonë për muajt në vazhdim do të zhvillohet në datat e mëposhtme: 12.10.2019 ora 09:00 për Muajin Tetor 16.11.2019 ora 09:00 për […]
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]