Shtator 2019

Month

Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor […]
Lexo më shumë
Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master  per te […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm  Nr.101 datë 20.09.2019 , mbi hapjen Sezoni i riprovimeve do të […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Fillojnë aplikimet në programet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. […]
Lexo më shumë
NJOFTIM Fillojnë procedurat për përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për vitin […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Fituesja per kategorine Troje ne degen Gjuhe Angleze, Fakulteti i Gjuheve te Huaja e cila eshte kandidatja Gabriella […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni Dokumentat e nevojshme për përfitimin e bursave për studentët e Ciklit të Parë Bachelor për vitin […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË NGA REDUKTIMI […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni Dokumentat e nevojshme për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për studentët e […]
Lexo më shumë
NJOFTIM Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë Fakultetit tonë për muajt në vazhdim do të zhvillohet në datat e mëposhtme: […]
Lexo më shumë

Kategori