Njoftim : Bashkengjitur do te gjeni dokumentacionin qe duhet te dorezojne kategorite e studenteve te ciklit te dyte

Bashkengjitur do te gjeni DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË NGA REDUKTIMI I TARIFËS SË SHKOLLIMIT TË VITIT AKADEMIK 2019- 2020 (Master i Shkencave)

Dokument per reduktim tarife 2019-2020 CIKLI II