NJOFTIM

Fillojnë procedurat për përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për vitin akademik 2019 – 2020.Bashkengjitur do te gjeni kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme sipas Departamenteve përkatese.

Lajmerim pedagogë të jashtëm 2019– 2020 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *