Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Letërsi të Gjuhës Gjermane

Kategori

qytetërimit
Grupi mësimor kërkimor Letërsi e Gjuhës Gjermane, sëbashku me grupet kërkimore mësimore “Qytetërim”  dhe “”Përkthim- Interpretim”  të kësaj gjuhe, ishte pjesë e  organizimit të Konkursit të Përkthimit dhe Konkursit të Qytetërimit, të zhvilluar me studentë të ciklit të parë dhe të dytë të gjuhës gjermane dhe studentë që e kishin gjermanishten gjuhë të dytë (C)....
Lexo më shumë