Maj 2021

Month

Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Ruse. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Turke. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
Departamenti i Anglishtes, grafiket e provimeve per programet Bachelor, Semestri i dytë, 2020-2021, Sezoni i Verës 14.06.2021 – 02.07.2021. Grafiku i provimeve, Bachelor, viti I, Semestri i dyte, 2020-2021 Grafiku […]
Lexo më shumë
Departamenti i Anglishtes, komisionet e provimeve per programet Bachelor dhe Gjuhe C2, C4 dhe C6, Semestri i dyte, 2020-2021, Sezoni i Veres 14.06.2021 – 02.07.2021. 28.05.2020, Komisionet e provimeve, Bachelor, […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Greke. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Frënge. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Italiane. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Gjermane. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Spanjolle. Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet […]
Lexo më shumë
1 2 3