Grafikët e provimeve, sezoni i verës, 14.06.2021 – 02.07.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Frënge.