Korrik 2020

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Udhëzimin e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve datë 30.07.2020. Udhëzimi i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve datë 30.07.2020
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademit të datës 23.07.2020. VENDIM SENATI 23.07.2020
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni kandidaturen e  Znj. Sindi Sahiti, kandidate  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës. SINDI SAHITI 2020
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Znj.Paola Veliasi  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës. Platforma – Paola Veliasi
Lexo më shumë
Kandidate  për Rektore e Universitetit të Tiranës Znj. Kozeta Servani . Platforma Znj. Kozeta Servani  
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni kandidaturen  e  Znj. Aida Pira, kandidate  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës. Platforma e Znj. Aida Pira
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Z. Agred Tafaj, kandidat  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës. Platforma e Z. Agred Tafaj
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Znj. Mimoza Hafizi, kandidate  për Rektore e Universitetit të Tiranës. Platforma e Znj. Mimoza Hafizi
Lexo më shumë
Platforma e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listën Përfundimtare Zgjedhore të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Cikli i Dytë Master i Shkencave dhe Master Profesional për të gjitha Programet e Studimit. […]
Lexo më shumë
1 2