Platforma e Znj.Paola Veliasi , kandidat për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës

Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Znj.Paola Veliasi  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës.