Kandidatura e Znj. Aida Pira, kandidate për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës

Bashkëngjitur do të gjeni kandidaturen  e  Znj. Aida Pira, kandidate  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës.

Platforma e Znj. Aida Pira