Platforma e Z. Agred Tafaj, kandidat për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës

Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Z. Agred Tafaj, kandidat  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës.

Platforma e Z. Agred Tafaj