Platforma e Znj. Mimoza Hafizi, kandidate për Rektore e Universitetit të Tiranës