Platforma e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës

Platforma e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës

Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës.

Platforma e Z. Artan Hoxha

Leave a Reply