17 Korrik, 2020

Day

Bashkëngjitur do të gjeni kandidaturen  e  Znj. Aida Pira, kandidate  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës. Platforma e Znj. Aida Pira
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Z. Agred Tafaj, kandidat  për Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës. Platforma e Z. Agred Tafaj
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Znj. Mimoza Hafizi, kandidate  për Rektore e Universitetit të Tiranës. Platforma e Znj. Mimoza Hafizi
Lexo më shumë
Platforma e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës Bashkëngjitur do të gjeni Platformën e Z. Artan Hoxha , kandidat për Rektor i Universitetit të Tiranës. […]
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]