Maj 2020

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Marrveshjen e  Bashkëpunimit me RRJETIN TURISTIK ITALIA JONIKE (RTIJ), mbi kryerjen e Praktikave Mësimore […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik të datës 21.05.2020, “Mbi zgjidhjen e menjëhershme të kontratës të […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i […]
Lexo më shumë
1 2 3

Kategori