Maj 2020

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Marrveshjen e  Bashkëpunimit me RRJETIN TURISTIK ITALIA JONIKE (RTIJ), mbi kryerjen e Praktikave Mësimore të studentëve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja pranë  Stukturave […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve ne degen Gjuhe Gjermane.
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve ne degen Gjuhe Spanjolle. DATAT E PROVIMEVE TE VERES […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve ne degen Gjuhe Frenge. Provime vere Bachelor 2020 (lendet […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik të datës 21.05.2020, “Mbi zgjidhjen e menjëhershme të kontratës të punës të personelit akademik dhe anëtarë të KIZ të UT […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Italiane. Provime qershor 2020, BA Gjuhë […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Turke. DATAT E PROVIMEVE TE VERES […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Ruse. Datat e provimeve Cikli parë […]
Lexo më shumë
Njoftim !   Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Verës, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Greke. DATAT E PROVIMEVE TE VERES […]
Lexo më shumë
1 2 3