Maj 2020

Month

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Perkthim dhe Interpretim, Semestri i dyte, 2019-2020 Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Studime Britanike dhe Amerikane, Semestri i dytë, 2019-2020 Grafiku i provimeve, […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur po ju dërgojmë datat e provimeve pa sezon për semestrin e dytë 2019-2020 në Degën Gjuhë Frenge. Në ditët në vijim do publikojmë edhe datat e provimeve […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur po ju dërgojmë datat e provimeve pa sezon për semestrin e dytë 2019-2020 në Degën Gjuhë Gjermane. Në ditët në vijim do publikojmë edhe datat e provimeve […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr. 27 datë 19.05.2020, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “ Për organizimin e sezonit të verës dhe mbylljen e […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brendshëm Nr. 48 datë 19.05.2020, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “ Mbi ndryshimin e Strukturës mësimore të vitit […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni : Vendimin Nr.2, datë 08.05.2020 KZF FGJH “Për shpalljen e listës së kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe njësisë bazë”. Lista e studentëve […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Ministres së Arsimit Nr. 108 datë 08.05.2020 “Për shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni Formularet e aplikimit nga Komisioni Institucional Zgjedhor per secilen kategori  ne zgjedhjet e Universitetit te Tiranes. Fletë aplikimi per Rektor Fletë aplikimi per SA-Profesor Fletë aplikimi […]
Lexo më shumë
Data 08 Maj është Dita Botërore e Talasemisë. Kjo datë shërben për të kujtuar dhe për të mbështetur ata që luftojnë dhe jetojnë me këtë sëmundje.   Dita Botërore e […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për shpalljen e vëndit vakant për anëtar pranë KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.
Lexo më shumë
1 2 3