Maj 2020

Month

Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr.1, datë 02.05.2020 të KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “Për shpalljen e ditës për fillimin e proçedurës për regjistrimin e kandidatëve për […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr. 3  datë 30.04.2020 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve “Për proçesin zgjedhor për autoritetet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë “.
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr.2 datë  30.04.2020 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në UT”.
Lexo më shumë
1 2 3

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]