PROVIME – Departamenti i Gjuhës Angleze

Kategori

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për studentët e vitit të parë, të ciklit të dytë të studimeve Master Profesional, viti akademik 2023-2024, Departamenti i Gjuhës Angleze. Suksese
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve Bachelor, Minivjeshtë, Verë 2024, viti akademik 2023-2024, Departamenti i Gjuhës Angleze. Suksese
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve sezoni ekstra, datë 30.04.2024, për studentët e programeve Bachelor, Viti III, Departamenti i Gjuhës Angleze.
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Master, Viti i I, Sezoni i Verës, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programet Master, Gjuhë Angleze, Minivjeshta, Sezoni i Verës 2024, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!    
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor, Sezoni i Verës, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor dhe Master, Sezoni i Dimrit, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
1 2 3