Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Master, Viti i I, Sezoni i Verës, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024.
Suksese!😊😊