Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave dhe Master Profesional, Viti I, Sezoni i dimrit-2024, Departamneti i Gjuhës Angleze

Njoftim!
Bashkëngjitur po ju percjellim Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave dhe Master Profesional, Viti I, Sezoni i dimrit-2024.
Suksese!