Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik dhe Master i Shkencave në Përkthim Teknik –Letrar dhe Interpretim, Viti I, Sezoni i dimrit-2024, Departamenti i Gjuhës Spanjolle.

Njoftim!
📝✍Bashkëngjitur po ju percjellim Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik dhe Master i Shkencave në Përkthim Teknik –Letrar dhe Interpretim, Viti I, Sezoni i dimrit-2024, Departamenti i Gjuhës Spanjolle.

Suksese!😊