Orari Mësimor për Semestrin e dytë të Departamentit të Gjuhës Angleze, Cikli Bachelor, Viti Akademik 2023-2024

📝✍Njoftim!
Bashkëngjitur po ju percjellim orarin mësimor, për vitin akademik 2023-2024, Semestri i dytë, Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor, Viti I, II, III, Departamenti i Gjuhës Angleze.

Suksese🙂