Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor, Sezoni i Verës, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024.
Suksese!😊😊