Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Përkthim dhe Interpretim i Gjuhës Italiane

Kategori

fëmijë
Në kuadër të projektit shkencor «Përkthimi i letërsisë italiane për fëmijë në gjuhën shqipe», grupi kërkimor-mësimor i Përkthimit & Interpretimit i Departamentit të Gjuhës Italiane, organizoi Workshop-in me titull «Përkthejmë për lexuesit e vegjël (vështirësi, sfida, zgjidhje)». Grupi i synuar i trajnimit janë studentët e vitit të tretë Bachelor, studentët e Masterit të Shkencave në...
Lexo më shumë