Zyra e Vlerësimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

Kategori

🏢Zyra e Cilësisë dhe Kurrikulës në FGJH në bashkëpunim me Këshillin Studentor do të organizojë takime informuese me studentët për sensibilizimin e plotësimit të pyetësorëve “Vlerësimi i lëndës dhe pedagogut nga studentët”.✔️
Lexo më shumë