Aktivitet i grupit Gjuhësi, Përkthim, Komunikim i gjuhës frënge

Kategori

Krijimi i korpuseve paralele
  Mbledhja e materialeve për korpuset paralele (dokumentimi i kapitujve të acquis communautaire në 3 gjuhët e punës (frëngjisht, anglisht, shqip) dhe pastrimi i dokumenteve për përgatitjen e korpuseve paralele (alignement dhe annotation) – Kelvin Zifla  Përcaktimi i metodologjisë së përzgjedhjes – Eglantina Gishti / Fjoralba Dado Diskutimi për përzgjedhjen e autorit/ve te cilët do...
Lexo më shumë
Trajtimi automatik i teksteve të shkruara
Me studentët e masterit në inteligjencë artificiale, diplomë e dyfishtë me Universitetin Sorbonne Paris Nord, në “Trajtimin automatik të teksteve të shkruara”, me koleget e mia, Eglën, koordinatore e masterit dhe Albën, përgjegjëse e departamentit të gjuhës frënge, për të diskutuar mbi ecurinë e këtij programi që zhvillohet nga pedagogë vendas dhe francezë, mbi pritshmëritë...
Lexo më shumë