Projekti “National interests and demands in human capacity development in the field of Natual Language Processing” në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Në kuadër të veprimtarive kërkimore-shkencore, Grupi Kërkimor ” Gjuhësi, Përkthim dhe Komunikim”, në Departamentin e Gjuhës Frënge, kontriboi  për projektin “ National interests and demands in human capacity development in the field of Natual Language Processing”,  i financuar  nga American-Albanian Development Foundation (AADF). Prof. Edlira Vakaj, lektore e Shkencave Kompjuterike në Universitetin Birmingam City University, do të mbajë leskione në datat 15 dhe 19 dhjetor 2024, ora 11.00, salla 208. 

Poster NLP