Grafikët e provimeve për programin Bachelor dhe Master, Sezoni i Dimrit, Gjuhë Turke, Viti Akademik 2023-2024

Njoftim!
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor dhe Master, Sezoni i Dimrit, Gjuhë Turke, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!