Nëntor 2019

Month

Në kuadër të Programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020 në Universitetin […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin Nr.122 datë 22.11.2019 MBI VETËKANDIDIMIN E STUDENTEVE PËR KOMISIONIN INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR DHE KOMISIONIN E APELIT STUDENTOR TË UT DHE PËRGATITJEN E LISTAVE TË […]
Lexo më shumë
Karta e studentit ! Shume përfitime për studentët në një kartë të vetme ! http://www.kartaestudentit.al/
Lexo më shumë
Në kuadër të veprimtarive shkencore dhe jubilare kushtuar 220-vjetorit të poetit të madh rus A.S.Pushkinit, viti 2019, shpallur dhe nga UNESC0, si viti i A.S.Pushkinit, më 06-07 qershor, 2019, zhvilloi […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari për studentët e Universitetit të Tiranës, […]
Lexo më shumë
Hapet thirrja për aplikim për studentët e Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Konferencën e 10të Studentore të UNICA me temë “Dream your University in the capital city” […]
Lexo më shumë
NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE PER TAKIMIN ME PROF. NICK CERAMELLA, D. H. LAWRENCE SOCIETY OF GREAT BRITAIN, GLOBAL TERTIARY EDUCATION SENIOR LECTURER Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit […]
Lexo më shumë
https://www.ugr.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve PhD; Kohëzgjatja e bursave: – PhD (3 muaj); Fushat e studimit: Klikoni linkun: https://internacional.ugr.es Bursat përfshijnë: – Kompensimin mujor (850 EUR […]
Lexo më shumë
1 2 3