Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin Nr.122 datë 22.11.2019 MBI VETËKANDIDIMIN E STUDENTEVE PËR KOMISIONIN INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR DHE KOMISIONIN E APELIT STUDENTOR TË UT DHE PËRGATITJEN E LISTAVE TË ZGJEDHËSVE.

Njoftim!

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin Nr.122 datë 22.11.2019
MBI VETËKANDIDIMIN E STUDENTEVE PËR KOMISIONIN INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR DHE KOMISIONIN E APELIT STUDENTOR TË UT DHE PËRGATITJEN E LISTAVE TË ZGJEDHËSVE.
Gjithashtu do te gjeni dhe formularin e vetdeklarimit.

Studentët që kanë interes për të qënë pjesë e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor të Universitetit të Tiranës (KIZS) dhe Komisionit të Apelimit Studentor (KAS) të rregjistrohen pranë Sekretarisë Mësimore të FGJH (vetëkandidim) deri ditën e henë, datë 02.12.2019 ora 12.00.