Uncategorized

Kategori

Më poshtë do të gjeni dhe fituesit në Programin Studimor të Ciklit Master *Klikoni mbi tekst* Departamenti i Gjuhës Angleze Departamenti i Gjuhës Frënge Departamenti i Gjuhës Gjermane Departamenti i Gjuhës Greke Departamenti i Gjuhës Italiane Departamenti i Gjuhës Spanjolle Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike Master i Shkencave “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turisitik”...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës u uroi sot mirëseardhjen studentëve të tij, sidomos atyre të rinj, të cilët, për herë të parë, ulen sot në auditoret tona! Në nisje të procesit mësimor por edhe të fillimit të vitit akademik 2022-2023, Dekania e FGJH-së, Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA së bashku me Drejtuesit...
Lexo më shumë
Njoftim! Ju përcjellim orarin mësimor provizor të Departamentit të Gjuhës Spanjolle, Cikli Bachelor, Viti Akademik 2022-2023. Suksese!
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi përdorimin e platformave virtuale si Teams dhe Office 365 në mësimdhënie? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59894?d=10%2F28%2F2022%2000%3A00%3A00 .
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë për mësimdhënien dhe të nxënit bazuar në kompetenca, si të planifikosh orën mësimore për nivele të ndryshme dhe nevoja të veçanta? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59893?d=10%2F25%2F2022%2000%3A00%3A00
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi metodat inovative të vlerësimit të nxënësve me anë të aplikacioneve Kahoot, Mntimeter, Quizlet? Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59892?d=10%2F25%2F2022%2000%3A00%3A00 #mësuesitpërmësuesit #mësuesitpërnxënësit   Mandati i pagesës:
Lexo më shumë
Master i Shkencave/Master Profesional/Master i Përbashkët Fakulteti i Gjuhëve të Huaja njofton të gjithë të interesuarit për hapjen e aplikimeve për pranimin në Ciklin e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2022-2023, me kohë të plotë: I. Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në degët Gjuhë Angleze, Italiane, Gjermane, Frënge, Greke,...
Lexo më shumë
1 2 3 4 5

Komente Së Fundi

    Kategori