Objektivat për Vitin Akademik 2023-2024

  Objektivat për Vitin Akademik 2023-2024    

  1. Këshillimi dhe kryerja e leksioneve të vazhdueshme me qëllim përmirësimin e shërbimit.
  2. Gjithëpërfshirja e studentëve në procesin terapeutik.
  3. Përmirësimi i gjendjes psiko-emocionale të studentëve.
  4. Dhënia e instruksioneve efektive dhe ndihmuese për zhvillimin konjitiv dhe akademik.
  5. Parandalimi i sjelljeve keqpërshtatëse të studentëve.
  6. Vlerësimi i nevojave akademike dhe socio-emocionale të studentëve.
  7. Konsultimi me pedagogët dhe profesionistë të tjerë për të promovuar mirqënien mendore dhe arritjet e studentëve.
  8. Identifikimi i vështirësive potenciale të procesit së të mësuarit.
  9. Arritja e një bashkëpunimi me stafin lidhur me nevojat e studentëve.
  10. Përfshirja e studentëve me aftësi ndryshe në aktivitetet që do të organizohen nga Zyra e Psikologut.