slider kryesor 2

Kategori

Bashkia Tiranë fton studentët e Universitetit të Tiranës të marrin pjesë në konkursin organizuar në kuadër të aktiviteteve për rininë. Konkursi do të përfshijë fazën e shkrimit të projektit, debatin e strukturuar brenda ekipeve të së njëjtës temë, si edhe mbrojtjen e idesë në fazën finale. Ekipet e studentëve do të përzgjedhin një nga temat...
Lexo më shumë