Grafiku i provimeve per Sezonin e Minivjeshtes , periudha 19-20 Shtator 2023, Departamenti i Gjuhës Angleze

Grafiku i provimeve per Sezonin e Minivjeshtes , periudha 19-20 Shtator 2023, Departamenti i Gjuhës Angleze