Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin
Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024.

https://www.aegean.gr/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
-Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim;

Fusha e shkëmbimit:
https://erasmus.aegean.gr/en

Afati për aplikim: 04 Tetor 2023
THIRRJA Aegean staf 15.09.2023 (1)